VOICES FROM THE CENTER
Central Europeans reflect on life before the fall of the Berlin Wall
Participants AboutPartners


Nora Hložeková

Do roku 1989 boli výber autorov a zmluvy monitorované politickými inštitúciami a cenzúra sa týkala aj dizajnérov a ilustrátorov.

Bratislava, Slovensko, 2019
Slovak English

Nora Hložeková, Výkonný riaditeľ, Komisia J. Williama Fulbrighta Bratislava, Slovak Republic

Predtým než som v roku 1992 začala pracovať vo Fulbrightovej komisii, pracovala som vo vydavateľstve a mala na starosti rokovania o o autorských honorároch a o licenčných poplatkoch za preklady. Do roku 1989 boli výber autorov a zmluvy monitorované politickými inštitúciami a cenzúra sa týkala aj dizajnérov a ilustrátorov. Po roku 1989 sa sloboda tlače, umenia a vzdelávania mohla plne rozvíjať. Vzdelávacie výmeny sa boli možné aj s krajinami mimo bývalého socialistického bloku. Po prvýkrát mohli americkí Fulbrightovi štipendisti prichádzajúci do Československa slobodne pôsobiť v inštitúciách. Takto som sa zoznámila s programom a jeho princípmi.

 

Od roku 1991 už existovala československá Komisia J.W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny  s kanceláriami v Prahe a v Bratislave. Ja som bola programovou koordinátorkou pre slovenskú časť krajiny. Po rozdelení dohoda prešla na Českú republiku. Slovenská republika a USA rokovali o novej dohode o založení Fulbrightovej komisie, ktorá bola podpísaná  22. septembra 1994. Bola som zodpovedná za obsah  a priebeh rokovaní medzi oboma krajinami.

 

V období rokov 1994 - 1998 bolo v Slovenskej republike vytvorených veľa prekážok pre neziskové organizácie. Neustále zmeny zákonov takmer zničili fungovanie Komisie. Našli sme však zákon, ktorá umožnila Komisii stať sa takzvanou organizáciou s medzinárodným prvkom a zabezpečila fungovanie Komisie na základe bilaterálnej dohody medzi oboma krajinami.

 

Ale aby som bol úprimná, každý z viac ako 700 štipendistov, ktorí sa rozhodli absolvovať výskumný alebo študijný pobyt v jednej z oboch krajín, si  si zaslúžia ocenenie za odvahu a zvedavosť objavovať a inšpirovať naše národy.

 

 

 

 


Previous interview
Next interview
·
Ideology Suppression Revolution Freedom Hope Values Identity